Расходомерлар

УСС-Б70

Дабдылды алып тастау құрылғысы ДАҚ арналған түрлендіру шамасын біліктің бұрылу бұрышының электр импульстер кейіннен олардың байланыс желісі бойынша .

ПЖ, ППО мен ППВ типті санауыштарға орнатылуы мүмкін. ВП-5 екінші құрылғымен бірлесе жұмысқа қосылады немесе бірқатар және сомалап есептеу жөнінде КУП электронды санды құрылғымен қосылады. Ұзындығы 1500м дейін.